AZERBAIJAN ACADEMY OF LABOR AND SOCIAL RELATIONS
"The trade unions will be at the forefront in the future in accordance with the requirements of the time." Haydar-Aliyev-Expression
Heydar Aliyev


image small

Azərbaycanda kiçik və orta biznesə dövlət dəstəyi, onun inkişaf meyilləri

28.06.2024  [ 08:08 ]
All rights reserved... ©  2022
One BRAIN LLC.