AZERBAIJAN ACADEMY OF LABOR AND SOCIAL RELATIONS
"The trade unions will be at the forefront in the future in accordance with the requirements of the time." Haydar-Aliyev-Expression
Heydar Aliyev


image small

Insan kapitalına investisiya qoyuluşu və onun səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi ...

31.05.2023  [ 14:15 ]
All rights reserved... ©  2022
One BRAIN LLC.