Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasında I Beynəlxalq Sosial Elmlər Konfransı


28-29 sentyabr 2022-ci il tarixlərində Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasında “SOSİAL-İQTİSADİ VƏ TARİXİ-MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏRİN STRATEJİ PRİORİTETLƏRİ” mövzuzunda I Beynəlxalq Sosial Elmlər Konfransı keçiriləcək.
Konfransın açılış mərasimi 28 sentyabr 2022-ci il saat 11:00-da baş tutacaq.