“Modernləşmənin prioritet istiqamətləri: sosial-mədəni və iqtisadi aspektlər” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları


11.02.2022-ci il tarixdə Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının “Maliyyə-İqtisad fakültəsi”nin “İqtisadiyyat və idarəetmə kafedrası”nın təşkilatçılığı ilə 2 fevral “AZƏRBAYCAN GƏNCLƏRİ GÜNÜ” nə həsr olunmuş “Azərbaycan iqtisadiyyatının modernləşdirilməsində gənclərin rolu” mövzusunda doktorant, magistr və tələbələrin Respublika Elmi-praktiki konfransın materiallarını aşağıdakı linkdən istifadə edərək əldə edə bilərsiz.

https://we.tl/t-41AO4bsz3v