Akademiyanın II Qarabağ müharibəsində qanı və canı ilə tarix yazan məzunları