“Həmkarlar ittifaqları kadr və fəallarının” kursları keçirlmişdir.


2019-cu ildə Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasında “Həmkarlar ittifaqları kadr və fəallarının” kursları keçirlmişdir.