Vakansiya


Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası müəllim vəzifələrini tutmaq üçün müsabiqə elan edir.

1. Mühasibat və maliyyə uçotu – 0,5 yer
2. Maliyyə– 0,5 yer
3. Vergilər və vergitutma – 0,5 yer
4. Audit – 0,5 yer
5. İdarəetmə uçotu və idarəetmə təhlili – 0,5 yer
6. Bank işi – 0,5 yer
7. Maliyyə hesabatlarının təhlili və maliyyə təhlili – 0,5 yer
8. Mikroiqtisadiyyat və makroiqtisadiyyat – 1 yer 
9.Dünya iqtisadiyyatı – 0,5 yer
10. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi – 0,5 yer
11. Aqrar və sosial sahələrinin iqtisadiyyatı – 0,5 yer
12. Biznesin əsasları, Qiymət və qiymətləndirmə – 1 yer
13. Azərbaycan iqtisadiyyatı – 0,5 yer
14. Ətraf mühitin iqtisadiyyatı – 0,5 yer 
15. İnsan resurslarının idarə edilməsi – 0,5 yer
16. Riyaziyyat – 1,5 yer
17. Ekologiya – 0,5 yer
18. İqtisadi informatika və İKT – 1,5 yer
19. İşgüzar yazışmalar, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti – 1 yer
20. Azərbaycan tarixi – 1 yer
21. Sosiologiya və sosial tərəfdaşlıq – 1 yer
22. Hüquq – 1 yer
23. Sosial iş – 1,5 yer
24. Xarici dil – 4 yer
25. Sosial iş nəzəriyyəsi və təcrübəsi – 0,5 yer
26. Sosial işdə tədqiqat metodları- 0,5 yer

Müəllim vəzifələrinin müsabiqəsində iştirak etmək istəyənlərin müvafiq ixtisas üzrə elmi dərəcələri olmalıdır. Sənədlər Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 7 avqust 1996-cı il tarixli, 401 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş qaydalara əsasən elan dərc olunandan bir ay müddətinədək Akademiyaya təqdim edilməlidir.

Telefonlar: 563-13-07, 563-06-88
Ünvan: AZ 1130, Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti 181.