“Məzun günü” ke­çirilib.


19.06.2019-ci il tarixində Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademi­ya­sın­da “Məzun günü” ke­çirilib.