İqtisadiyyat fakültəsi


“İqtisadiyyat” fakültəsi 2006-cı ildə yaranmışdır. Fa­kül­­tədə “İqtisadiyyat” və “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” ixtisasları üzrə mü­tə­xəs­­sis hazırlanır. Fakültənin nəzdində 2 kafedra fəaliyyət göstərir: “İqti­sa­diy­­yat və idarəetmə” kafedrası, “Sosial tərəfdaşlıq, Həmkarlar ittifaqı hərəkatı və huma­ni­tar fənlər” ka­fedrası.

Fakültəyə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əsgər Əliyev rəhbərlik edir.