Maliyyə fakültəsi


“Maliyyə” fakültəsi 2006-cı ildə yaranmışdır. Fakültədə “Maliyyə” və “Mühasibat uçotu və audit” ixtisasları üzrə mütəxəssis hazırlanır. Fakültənin nəzdində 2 kafedra fəa­liy­yət göstərir: “Maliyyə və mühasibat uçotu” kafedrası, “Ümumi ri­ya­ziyyat və təbiət elmləri fənləri” kafedrası.

Fakültəyə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Hicran Mirzəyeva rəhbərlik edir.