Maliyyə-iqtisad fakültəsi


"Maliyyə-iqtisad” fakültəsi 2019-cu ildə yaranmışdır.  Fakültədə “İqtisadiyyat”, “Maliyyə”, “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi”, “Mühasibat” və “Marketinq” ixtisasları üzrə mütəxəssis hazırlanır.

Fakültənin nəzdində 2 kafedra fəa­liy­yət göstərir: “Maliyyə və mühasibat uçotu”, “İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrası.

Fakültəyə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Hicran Mirzəyeva rəhbərlik edir.