Tələbə-Gənclər Təşkılatı


Tələbə Gənclər Təşkilatı Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akade­mi­ya­sında təhsil alan gənclərin ümumi maraqlarını və könüllülük prinsiplərini əldə rəh­bər tutan, onların ictimai həyatda fəallığını artıran, hüquqlarının müdafiəsini, ma­­­raq­larını, asudə vaxtının səmərəli təşkilini, maraq və meyillərini, intellektual in­ki­şafını təmin edən müstəqil təşkilatdır.