Tədris-metodiki şöbə


Tədris şöbəsi Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının struktur böl­məsi olaraq, tədris prosesini idarə edən, kafedra və fakültələrnin tədris, tədris-­meto­di­ki fəaliyyətini planlaşdıran və bu prosesi təşkil edən orqandır. Tədris şöbəsi əməkdaş­la­rının vəzifələri Akademiyanın Nizamnaməsi, normativ aktlar və əmək müqa­vilə­sinin şərt­ləri ilə müəyyən olunur. Tədris şöbəsində tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək məq­sə­di­lə metodistlər fəaliyyət göstərir.

Tədris şöbəsinə Cabbarov Allahverdi Zeynal oğlu rəhbərlik edir.