Tədris-metodiki şöbə


Tədris şöbəsi Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının struktur böl­məsi olaraq, tədris prosesini idarə edən, kafedra və fakültələrnin tədris, tədris­me-to­di­ki fəaliyyətini planlaşdıran və bu prosesi təşkil edən orqandır. Tədris şöbəsi əmək-daş­la­rının vəzifələri Akademiyanın Nizamnaməsi, normativ aktlar və əmək müqa­vi-lə­sinin şərt­ləri ilə müəyyən olunur.Tədris şöbəsində tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək məq­sə­di­lə metodistlər fəaliyyət göstərir.

Tədris şöbəsinə Cabbarov Allahverdi Zeynal oğlu rəhbərlik edir.