AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

"Ümumi riyaziyyat və təbiət elmləri fənləri" kafedrası

“Ümumi riyaziyyat və təbiət elmləri fənləri” kafedrası Azərbaycan Əmək və So­sial Mü­nasibətlər Akade­miya­sı­nın əsas tədris elm struktur bölməsi olub, bir və ya bir ne­­çə yaxın fənlər üzrə tədris, me­­todiki, elmi-tədqiqat, elmi-pedaqoji və elmi iş­çi­lə­rin hazırlanması, yenidən ha­zır­­lanması, ixtisaslarının artırılmasını və təh­sil­alanlar ara­­­sında tərbiyə işlərini hə­ya­ta keçirir. Kafedrada fənlərin tədrisi ilə 11 müəllim məş­­­ğul olur. Onlardan 4 nəfər fəlsəfə doktoru, dosentdir. 2013-2015-ci illərdə kafedranın əməkdaşları tərəfindən 1 dərslik, 2 dərs vəsaiti, 1 metodik vəsait, 18 məqalə çap etdirilmişdir.

“Ümumi riyaziyyat və təbiət elmləri fənləri” kafedrasına fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Süleyman Şirinov rəhbərlik edir.

 

�м��м��м��м��м��м��м��м�