AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

30.09.2015

30.09.2015-ci il tarixində Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akade­mi­ya­sında aparıcı təşkilat qismində Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Mü­dafiəsi Nazirliyinin Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mər­kəzinin doktorantı Günel Fəttah qızı Behbudovanın iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru el­mi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi “Azərbaycanda əlillərin cəmiyyətə sosial-iqtisadi inteqrasiyası istiqamətləri” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib.

30.09.15-1_sm.jpg 30.09.15-2_sm.jpg 30.09.15-3_sm.jpg 30.09.15-4_sm.jpg 30.09.15-5_sm.jpg 30.09.15-6_sm.jpg