AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

29.03.2018

29.03.2018-ci il tarixində Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akade­mi­­ya­sında aparıcı təşkilat qismində Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin doktorantı Nigar Surxay qızı Əliyevanın  iqtisad üzrə fəlsəfə dok­toru el­mi də­rə­cə­sini almaq üçün təqdim etdiyi “Ölkə regionlarının iqtisadiyyatının infrastrukturunun idarə edilməsində dövlət proqramlarının rolu” mövzusunda dis­ser­ta­siya işinin müzakirəsi ke­çi­rilib.

Имя1