AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

28.11.2016

28.11.2016-cı il tarixində Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akade­mi­­ya­sında aparıcı təşkilat qismində Azərbaycan Me­marlıq və İn­şa­at Universi­teti­nin doktorantı Bəşər Həbib oğlu Şirinovun iqtisad üzrə fəlsəfə dok­toru el­mi də­rə­cə­sini almaq üçün təqdim etdiyi “Azərbaycanın tikinti mü­əssi­sə­lə­rində dövriyyə ka­pitalından istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları” mövzusunda dis­ser­ta­siya işinin müzakirəsi ke­çi­rilib.

28.11.201628.11.201628.11.201628.11.201628.11.201628.11.2016