AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

26.04.2018-ci-il

26.04.2018-ci il tarixində Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Aka­de­mi­yası və Neft və Qaz Sənayesi Həmkarlar İttifaqları Respublika Komitə­sinin bir­gə təşkilatçılığı ilə “Əmək münasibətlərinin hüquqi  tənzimlənməsi” mövzusun­da  Neft və Qaz  sənayesi həmkarlar ittifaqı komitə sədrləri üçün seminar keçiri­lib.

Имя1Имя2Имя3