AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

17.05.2017

17.05.2017-ci il tarixində Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Aka­de­mi­­yasında “İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Döv­lət İqtisad Universitetinin Elmi-Tədqiqat İqtisadi Araşdırmalar İnstitutunun di­rek­tor müavini i.ü.e.d. Rövşən Quliyevin təqdimatında “Azərbaycan iqtisadiyya­tı­nın klasterial inkişaf perspektivləri” mövzusunda elmi seminar ke­çi­ri­lib.

563891284