AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

17.04.2018

17.04.2018-ci il tarixində Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akade­mi­­ya­sında aparıcı təşkilat qismində Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Univer­si­te­ti­nin doktorantı Natavan Vaqif qızı İbrahimovanın  iqtisad üzrə fəlsəfə dok­toru el­mi də­rə­cə­sini almaq üçün təqdim etdiyi “Qeyri-neft sənayesi müəssisələrində risk­lə­rin idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda dis­ser­ta­siya işi­nin müzakirəsi ke­çi­rilib.

Имя1