AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

15.11.2017

15.11.2017-ci il tarixində Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademi­ya­sın­da Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəs­tə­yi, Gənc Mühasiblər Birliyinin (GMB) təşkilatçılığı ilə 25.11.2017-ci il tarixində ke­çiriləcək “Gənclərin Mühasibatlıq üzrə I Olimpiadası”na hazırlıq məqsədilə tə­lə­bə­lərlə görüş keçirilmişdir. Görüşdə Gənc Mühasiblər Birliyinin sədri Solmaz Əli­ye­va və AR Maliyyə Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin böyük elmi işçisi Xudakərim As­lanov iştirak etmişdir.

Имя1Имя2Имя3