AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

15.04.2016

15.04.2016-cı il tarixində Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mətkəzinin üzvləri f.ü.f.d., professor Əyyub Kərimov, Rinard Şərifov və mərkəzin layihələr şöbəsinin əmək­daşı Aytən Məmmədova Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisə­lə­rin­də “Multikulturalizmə giriş” fənninin tədrisinin monitorinqinin aparılması çərçivə­sin­də Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasında Şərafəddin Şə­ri­fo­vun “Multikulturalizm – etnik-mədəni müxtəlifliyin tənzimlənməsinin səmərəli si­yasəti kimi” mövzusunda mühazirəsində iştirak ediblər.

NameNameName