AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

09.12.2015

09.12.2015-ci il tarixində Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Aka­de­mi­yasında Azərbaycan həmkarlar ittifaqı hərəkatının 110 illiyinə həsr olun­muş “Azərbaycan iqtisadiyyatı tələbələrin baxışlarında” mövzusunda elmi seminar keçirilib. 

ИмяИмяИмяИмяИмяИмя

Elmi seminarda 20 tələbə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrini əhatə edən təq­di­mat­lar nümayiş etdirib. Münsiflər heyətinin qərarına əsasən xüsusi fərqlənən ən yaxşı 6 tələbə Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Aka­de­mi­yasının Həmkarlar İttifaqı təşkilatının təsis et­diyi diplomlara layiq görülüb.

ИмяИмяИмяИмяИмяИмя

“Ən yaxşı təqdimat” layihəsində I diploma İqtisadiyyat fakültəsinin II kurs tələbəsi Nərmin Əsgərova, II diploma Maliyyə fakültəsinin II kurs tələbəsi Nərmin Əli­yeva və İqtisadiyyat fakültəsinin II kurs tələbəsi Hilalə Həsilova, III diploma Maliyyə fakültəsinin II kurs tələbəsi Samirə İsmayılzadə və İqtisadiyyat fakül­tə­si­nin II kurs tələbələri Səbuhi CəfərzadəAliyə Bayramova layiq görülüblər.

ИмяИмяИмяИмяИмяИмя