AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

08.11.2017

08.11.2017-ci il tarixində Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akade­mi­­ya­sında aparıcı təşkilat qismində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsinin doktorantı Hüseyn Qədirulla oğlu Bağırsoylunun  iqtisad üzrə fəlsəfə dok­toru el­mi də­rə­cə­sini almaq üçün təqdim etdiyi “Regionda xüsusi iqtisadi zonaların təşkili imkanları və perspektivləri (Naxçıvan Muxtar Respublikası timsalında)”  mövzusunda dis­ser­ta­siya işinin müzakirəsi ke­çi­rilib.

Имя1Имя2Имя3Имя4Имя5