AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

07.06.2017

07.06.2017-ci il tarixində “Əlillərin Cəmiyyətə İnteqrasiyası” İc­ti­mai Birliyi və Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Aka­de­mi­ya­sı­nın  “Sosial iş” ixtisasının birgə təşkilatçılığı ilə “Əlilliyi olan şəxs­lərin hü­quqlarına hörmət hissinin aşılanması və onlar barəsində po­zi­tiv tə­səv­vür­lərin formalaşdırılmasına dəstək” mövzusunda maarif­lən­dirmə təd­biri keçirilib.

123

456

789