AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

Tələbə-Gənclər Təşkılatı

Tələbə Gənclər Təşkilatı Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akade­mi­ya­sında təhsil alan gənclərin ümumi maraqlarını və könüllülük prinsiplərini əldə rəh­bər tutan, onların ictimai həyatda fəallığını artıran, hüquqlarının müdafiəsini, ma­­­raq­larını, asudə vaxtının səmərəli təşkilini, maraq və meyillərini, intellektual in­ki­şafını təmin edən müstəqil təşkilatdır.

telebegencler1_sm.jpg telebegencler2_sm.jpg telebegencler3_sm.jpg telebegencler4_sm.jpg telebegencler5_sm.jpg telebegencler6_sm.jpg telebegencler7_sm.jpg telebegencler8_sm.jpg telebegencler9_sm.jpg telebegencler10_sm.jpg Ð�мÑ� telebegencler12_sm.jpg telebegencler13_sm.jpg telebegencler14_sm.jpg telebegencler15_sm.jpg telebegencler16_sm.jpg telebegencler17_sm.jpg