AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası

Имя1

Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlərin dekan vəzifəsinə fakültənin, kafedra mü­diri vəzifəsinə isə müvafiq kafedranın profilinə uyğun yüksək, peşə-ixtisas ha­zırlığı, elmi ad və elmi dərəcələri olmalıdır. Sənədlər Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi kolleqiyasının 15 noyabr 2017-ci il tarixli, 5/5 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş qaydalara əsasən elan dərc olunandan bir ay müddətinədək Akademiyaya təqdim edilməlidir.

 

  1. Maliyyə fakültəsi - dekan
  2. İqtisadiyyat fakültəsi - dekan
  3. Maliyyə və mühasibat uçotu - kafedra müdiri
  4. Ümumi riyaziyyat və təbiət elmləri fənləri - kafedra müdiri
  5. Sosial tərəfdaşlıq HİH və humanitar fənlər kafedrası - kafedra müdiri

 

Müəllim vəzifələrinin müsabiqəsində iştirak etmək istəyənlərin müvafiq ixti­sas üzrə elmi dərəcələri olmalıdır. Sənədlər Azərbaycan Respublikası təhsil na­zi­ri­nin 7 avqust 1996-cı il tarixli, 401 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş qaydalara əsasən elan dərc olunandan bir ay müddətinədək Akademiyaya təqdim edilməlidir.

 

1. Mühasibat və maliyyə uçotu – 1 yer

2. Maliyyə və bank işi – 1 yer

3. Vergilər və vergitutma – 0,5 yer

4. Audit – 1 yer

5. Maliyyə nəzarəti və audit, maliyyə bazarları – 0,5 yer

6. İdarəetmə uçotu və idarəetmə təhlili – 0,5 yer

7. Sığorta işi – 0,5 yer

8. Maliyyə hesabatlarının təhlili və maliyyə təhlili – 0,5 yer

9. Statistika – 0,5 yer

10. Mikroiqtisadiyyat və makroiqtisadiyyat – 2,5 yer

11. Menecment – 0,5 yer                                        

12. Marketinq –0,5 yer

13. Dünya iqtisadiyyatı – 0,5  yer

14. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi – 0,5  yer

15. Aqrar və sosial sahələrinin iqtisadiyyatı – 0,5  yer

16. Biznesin əsasları, Qiymət və qiymətləndirmə – 1 yer

17. Azərbaycan iqtisadiyyatı – 1 yer

18. Ətraf mühitin iqtisadiyyatı – 0,5 yer 

19. İnsan resurslarının idarə edilməsi – 0,5 yer

20. Riyaziyyat – 1,5 yer

21. Mülki müdafiə – 0,5 yer

22. Ekologiya – 0,5 yer

23. İqtisadi informatika və İKT – 2 yer

24. İşgüzar yazışmalar, Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti – 1 yer

25. Azərbaycan tarixi – 1 yer

26. Sosiologiya – 1 yer

27. Hüquq – 2,5 yer

28. Sosial iş – 2 yer

29. Xarici dil – 4 yer

30. Sosial tərafdaşlıq – 0,5 yer

31. Sosial təminat– 0,5 yer

32. Multikulturalizmə giriş – 0,5 yer

 

Telefonlar: 563-13-07, 563-06-88
Ünvan: AZ 1130, Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti 181.