AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

14.05.2015

14.05.2015-ci il tarixində Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasında aparıcı təşkilat qismində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunun dissertantı Mətanət Həbib qızı Rizayevanın iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi “Bazar münasibətləri şəraitində əhalinin həyat səviyyəsi və onun yaxşılaşdırılması yolları” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib.

�м��м��м��м��м��м�